Bệnh viện trong thị trấn Darlington, Vương quốc Anh

4 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Điện thoại: +44 1325 552000

Website: http://www.tewv.nhs.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Điện thoại: +44 1325 341700

Website: http://bmihealthcare.co.uk

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Điện thoại: +44 1325 380100

Website: http://www.nhs.uk/

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\