Bệnh viện trong thị trấn Kendal, Vương quốc Anh

2 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Kendal

Điện thoại: +44 1539 732288

Website: http://www.uhmb.nhs.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Kendal

Điện thoại: 01539 732288

Website: http://www.uhmb.nhs.uk/

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\