Bệnh viện trong thị trấn Taunton, Vương quốc Anh

3 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Taunton

Điện thoại: +44 1823 333444

Website: http://www.tsft.nhs.uk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Vương quốc Anh, Anh, Taunton

Vương quốc Anh, Anh, Taunton

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\