Bệnh viện trong thành phố El Tigre, Venezuela

5 đối tượng
bộ lọc

Venezuela, Anzoátegui, El Tigre

Giờ mở cửa: 24/7

Venezuela, Anzoátegui, El Tigre

Venezuela, Anzoátegui, El Tigre

Điện thoại: 0283-2353470

Website: http://www.cruzrojaeltigre.org.ve/

Venezuela, Anzoátegui, El Tigre

Venezuela, Anzoátegui, El Tigre

Điện thoại: +58 283-2315546

Website: https://grupodelsur.com.ve/

Giờ mở cửa: 24/7

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\