Bệnh viện Iran

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Iran, Tehran, Eslamshahr

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Hormozgan Province, Bandar-Abbas

Iran, Semnan Province, Shahrud

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Hamadan Province, Nahavand

Iran, Tehran

Iran, Fars Province, Shiraz

Iran, Alborz Province, Karaj, rGwn shrqy, 347

Điện thoại: 02633555748

Website: http://maryamhosp.com

Giờ mở cửa: 24/7

Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad

Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad, Eumeniusstrasse, 5138550735

Điện thoại: 09374242972

Giờ mở cửa: 24/7

Iran, Kerman Province, Baravat

Điện thoại: +983444319401

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, North Khorasan Province, Shirvan

Iran, East Azerbaijan Province, شیراز, village

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\