Bệnh viện Iran

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Iran, Tehran

Iran, Qazvin Province, Qazvin

Iran, Alborz Province, Khorram Abad, village

Iran, West Azerbaijan Province, Urmia

Điện thoại: +98-44-32722930

Website: http://razi.umsu.ac.ir

Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad

Điện thoại: +98-511-5225673

Website: http://www.rroc.ir

Iran, Tehran

Iran, Isfahan Province, Isfahan

Iran, Fars Province, Shiraz

Iran, Kermanshah Province, Harsin

Iran, Gilan Province, Rasht

Iran, Fars Province, Eqlid

Iran, Ilam Province, Bahmanabad-e Olya, village

Iran, East Azerbaijan Province, Tabriz

Website: http://behboud.com/

Iran, Tehran, Nasimshahr

Iran, Markazi Province, Qaqan, village

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\