Bệnh viện 村卫生室 tại Trung Quốc, Hà Nam, Lý Điếm

Trung Quốc, Hà Nam, Lý Điếm, GPS: 32.362,115.6762

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện 村卫生室 tại địa chỉ: Trung Quốc, Hà Nam, Lý Điếm / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện 村卫生室 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hà Nam, Tam Hà Tiêm

Trung Quốc, Hà Nam, Hồng Phụ

Trung Quốc, Hà Nam, Phong Cảng

Trung Quốc, Hà Nam, Tưởng Tập

Trung Quốc, Hà Nam, Lý Điếm

Trung Quốc, Hà Nam, Tam Hà Tiêm