Bệnh viện De Sionsberg tại Hà Lan, Friesland, Dokkum

Hà Lan, Friesland, Dokkum, GPS: 53.3197,5.9913

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện De Sionsberg tại địa chỉ: Hà Lan, Friesland, Dokkum / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện De Sionsberg hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, nha sĩ, bác sĩ, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Điện thoại: +31 58 2866666

Website: https://www.mcl.nl/

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, J.H. Knoopstraat, 6

Hà Lan, Friesland, Drachten, Rathausplatz, 8 - K13

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, Friesland, Dokkum

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Coopmansstraat, 32