Bệnh viện HMC Antoniushove tại Hà Lan, South Holland, Leidschendam, Burgemeester Banninglaan, 1

Hà Lan, South Holland, Leidschendam, Burgemeester Banninglaan, 1, GPS: 52.0926,4.3834

Điện thoại: +31 70 3574444

Website: http://www.haaglandenmc.nl/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện HMC Antoniushove tại địa chỉ: Hà Lan, South Holland, Leidschendam, Burgemeester Banninglaan, 1 / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện HMC Antoniushove hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, South Holland, Leidschendam, Gruttolaan, 18

Website: http://www.rcwest.nl/

Hà Lan, South Holland, Voorburg

Hà Lan, South Holland, La Hay, Westeinde, 128

Điện thoại: 14 070

Website: http://www.denhaag.nl/

Hà Lan, South Holland, Leidschendam, Somogyi utca, 1

Điện thoại: +31 70 3574444

Website: http://www.haaglandenmc.nl/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, South Holland, La Hay, Bronovolaan, 5

Điện thoại: 070-3124141

Website: http://www.haaglandenmc.nl/

Hà Lan, South Holland, Leidschendam, Via Silvio Bonomelli, 1