Bệnh viện Hôpital tại Algérie, Batna, Barika

Algérie, Batna, Barika, GPS: 35.3801,5.3788

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Hôpital tại địa chỉ: Algérie, Batna, Barika / 158719 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Hôpital hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Objects nearby

Algérie, Batna, Ain Defila, village

Algérie, Batna, Taref, village

Algérie, Batna, Djezzar

Algérie, Batna, Barika

Điện thoại: 033 89 95 28

Algérie, Sétif (tỉnh), Adaoua, village