Bệnh viện Hôpital Ziouchi Mohamed tại Algérie, Biskra, Tolga

Algérie, Biskra, Tolga, GPS: 34.7251,5.3822

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Hôpital Ziouchi Mohamed tại địa chỉ: Algérie, Biskra, Tolga / 158489 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Hôpital Ziouchi Mohamed hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Objects nearby

Algérie, Biskra, Foughala, village

Giờ mở cửa: 24/7

Algérie, Biskra, Foughala, village

Giờ mở cửa: 24/7

Algérie, Biskra