Bệnh viện Español tại Nicaragua, Jinotega (Departamento), San José de Bocay

Nicaragua, Jinotega (Departamento), San José de Bocay, GPS: 13.5221,-85.5499

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Español tại địa chỉ: Nicaragua, Jinotega (Departamento), San José de Bocay / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Español hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, nha sĩ, bác sĩ, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\

Địa điểm lân cận

Nicaragua, Jinotega (Departamento), El Cuá

Nicaragua, Jinotega (Departamento), San José de Bocay

Nicaragua, North Carribean Coast Autonomous Region, Waslala

Nicaragua, Jinotega (Departamento), Wiwilí de Jinotega

Nicaragua, Jinotega (Departamento), El Cuá

Nicaragua, Jinotega (Departamento), San José de Bocay

Giờ mở cửa: 24/7