Bệnh viện Hospital México tại Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica, GPS: 9.9517,-84.1133

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Hospital México tại địa chỉ: Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Hospital México hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Điện thoại: 2287-6000

Website: http://portal.ins-cr.com/

Costa Rica

Điện thoại: 22328233

Giờ mở cửa: Mo-Th 07:00-16:00; Fr 07:00-13:00