Bệnh viện Jalalabad medical complex tại Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village, GPS: 34.4363,70.4357

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Jalalabad medical complex tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Jalalabad medical complex hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Afghanistan, Nangarhar, Baburryan, village

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Điện thoại: +93799672625