Bệnh viện Jalalabad University Hospital tại Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad, GPS: 34.4366,70.4458

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Jalalabad University Hospital tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Jalalabad University Hospital hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Afghanistan, Nangarhar, Baburryan, village

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Điện thoại: +93799672625