Bệnh viện 基隆市立醫院 tại Đài Loan, Tianliaogang, village

Đài Loan, Tianliaogang, village, GPS: 25.1292,121.7617

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện 基隆市立醫院 tại địa chỉ: Đài Loan, Tianliaogang, village / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện 基隆市立醫院 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, 信一路, 69

Điện thoại: 02-2422-1633

Website: http://klsy.klchb.gov.tw/

Đài Loan, Cơ Long, Xin Er Lu , 268

Điện thoại: +886 2 2429-2525

Website: http://www.kln.mohw.gov.tw/

Đài Loan, Cơ Long, Xin Yi Lu , 69

Điện thoại: 02-2422-1633

Website: http://klsy.klchb.gov.tw/

Đài Loan, 信二路

Điện thoại: (02) 2429-2525

Website: http://www.kln.mohw.gov.tw/

Đài Loan

Điện thoại: 02-2429-2525

Website: http://www.kln.mohw.gov.tw/