Bệnh viện Keetmanshoop State Hospital tại Namibia, Karas, Keetmanshoop

Namibia, Karas, Keetmanshoop, GPS: -26.564,18.1517

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Keetmanshoop State Hospital tại địa chỉ: Namibia, Karas, Keetmanshoop / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Keetmanshoop State Hospital hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\