Bệnh viện Las Lomas Health Centre tại Trinidad and Tobago, Chaguanas

Trinidad and Tobago, Chaguanas, GPS: 10.5373,-61.3203

Điện thoại: 669-9789

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Las Lomas Health Centre tại địa chỉ: Trinidad and Tobago, Chaguanas / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Las Lomas Health Centre hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, Arima

Điện thoại: 643 0911

Trinidad and Tobago, Couva-Tabaquite-Talparo, San Raphael, village

Điện thoại: (868)-643-8645

Trinidad and Tobago, Couva-Tabaquite-Talparo, Talparo, village

Điện thoại: (868)-643-7309

Trinidad and Tobago, Chaguanas, Cunupia, village

Điện thoại: (868)-665-0183

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, Saint Helena, village

Điện thoại: 868)-669-1183, (868)-669-7027

Trinidad and Tobago, Couva-Tabaquite-Talparo, Todds Road, village

Điện thoại: (868)-671-5176