Bệnh viện Al Markaz as Sihhiy an Nuqub tại Yemen, Shabwah Governorate, Hujayrah, village

Yemen, Shabwah Governorate, Hujayrah, village, GPS: 14.9867,45.7898

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Al Markaz as Sihhiy an Nuqub tại địa chỉ: Yemen, Shabwah Governorate, Hujayrah, village / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Al Markaz as Sihhiy an Nuqub hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, nha sĩ, bác sĩ, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\

Địa điểm lân cận

Yemen, Shabwah Governorate, Al Ghayt, village

Yemen, Shabwah Governorate, Hisn Al Bu Sabah, village

Yemen, Shabwah Governorate, Jawz Minhas, village

Yemen, Shabwah Governorate, Al Ghamis, village

Yemen, Shabwah Governorate, Al Hima, village