Bệnh viện Namibia Medical Rescue 24 7 Services tại Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek, GPS: -22.5465,17.0502

Điện thoại: +26485956

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Namibia Medical Rescue 24 7 Services tại địa chỉ: Namibia, Khomas, Windhoek / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Namibia Medical Rescue 24 7 Services hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Namibia, Khomas, Windhoek

Điện thoại: +26485956

Giờ mở cửa: 24/7

Namibia, Khomas, Windhoek

Điện thoại: +26461375000

Giờ mở cửa: 24/7

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek, Danie Strydom, 2655

Điện thoại: +26485956

Giờ mở cửa: 24/7

Namibia, Khomas, Windhoek

Điện thoại: 085956

Giờ mở cửa: 24/7