Bệnh viện Otjiwarongo State Hospital tại Namibia, Otjozondjupa, Otjiwarongo

Namibia, Otjozondjupa, Otjiwarongo, GPS: -20.4619,16.6555

Điện thoại: +26467300900

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Otjiwarongo State Hospital tại địa chỉ: Namibia, Otjozondjupa, Otjiwarongo / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Otjiwarongo State Hospital hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Namibia, Otjozondjupa, Otjiwarongo

Điện thoại: +26485956

Namibia, Otjozondjupa, Otjiwarongo, Bahnhof Street, Flats 13/14

Điện thoại: +26485956

Giờ mở cửa: 24/7

Namibia, Otjozondjupa, Otjiwarongo, Bahnhof Street, Flats 13/14

Điện thoại: +26485956

Namibia, Otjozondjupa, Otjiwarongo

Điện thoại: +26485956

Namibia, Otjozondjupa, Otjiwarongo, Bahnhof Street, 14

Điện thoại: 26485956

Giờ mở cửa: 24/7

Namibia, Otjozondjupa, Otjiwarongo