Bệnh viện Puskesmas Marore tại Indonesia, Tỉnh Tây Sumatra, 1309261196, village

Indonesia, Tỉnh Tây Sumatra, 1309261196, village, GPS: 4.7292,125.479

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Puskesmas Marore tại địa chỉ: Indonesia, Tỉnh Tây Sumatra, 1309261196, village / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Puskesmas Marore hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\