Bệnh viện ロザリオの聖母会海上寮療養所 tại Nhật Bản, Chiba Prefecture, Asahi

Nhật Bản, Chiba Prefecture, Asahi, GPS: 35.7039,140.6816

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện ロザリオの聖母会海上寮療養所 tại địa chỉ: Nhật Bản, Chiba Prefecture, Asahi / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện ロザリオの聖母会海上寮療養所 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Chiba Prefecture, Asahi

Nhật Bản, Chiba Prefecture, Asahi

Nhật Bản, Chiba Prefecture, Asahi

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhật Bản, Chiba Prefecture, Asahi

Điện thoại: 0479-63-8111

Website: http://www.hospital.asahi.chiba.jp/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhật Bản, Chiba Prefecture, Asahi

Nhật Bản, Chiba Prefecture, Chōshi