Bệnh viện Sang Rin Won Ri Clinic tại Bắc Triều Tiên, Kangwon-do, Sangrinwon-ri, village

Bắc Triều Tiên, Kangwon-do, Sangrinwon-ri, village, GPS: 38.7731,127.0354

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Sang Rin Won Ri Clinic tại địa chỉ: Bắc Triều Tiên, Kangwon-do, Sangrinwon-ri, village / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Sang Rin Won Ri Clinic hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, nha sĩ, bác sĩ, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\

Địa điểm lân cận

Bắc Triều Tiên, Kangwon-do, Kudang-ri, village

Bắc Triều Tiên, Kangwon-do, Kyongdo-ri, village

Bắc Triều Tiên, Kangwon-do, Phangyo

Bắc Triều Tiên, Kangwon-do, Kudang-ri, village

Bắc Triều Tiên, Kangwon-do, Sadong-ri, village

Bắc Triều Tiên, Kangwon-do, Phangyo