Bệnh viện Service d'épidémiologie et de médecine préventive tại Algérie, M'Sila, Bou Saada

Algérie, M'Sila, Bou Saada, GPS: 35.2119,4.1784

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Service d'épidémiologie et de médecine préventive tại địa chỉ: Algérie, M'Sila, Bou Saada / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Service d'épidémiologie et de médecine préventive hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, nha sĩ, bác sĩ, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\

Địa điểm lân cận

Algérie, M'Sila, Romana Gbleya, village

Algérie, M'Sila, Bou Saada

Algérie, M'Sila, Romana Gbleya, village

Algérie, M'Sila, Bou Saada

Điện thoại: 0699164436

Giờ mở cửa: Sa-We 08:00-12:00, 14:00-16:00; Th 08:00-12:00

Algérie, M'Sila, Bou Saada