Bệnh viện 聖心会十全病院 tại Nhật Bản, Saitama, Koshigaya

Nhật Bản, Saitama, Koshigaya, GPS: 35.8845,139.7841

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện 聖心会十全病院 tại địa chỉ: Nhật Bản, Saitama, Koshigaya / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện 聖心会十全病院 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Saitama, Koshigaya

Nhật Bản, Saitama, Koshigaya

Điện thoại: 048 964-7377

Website: http://www.jyu-zen-byouin.jp

Nhật Bản, Saitama, Koshigaya

Nhật Bản, Saitama, Koshigaya

Nhật Bản, Saitama, Koshigaya

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhật Bản, Saitama, Koshigaya