Bệnh viện gần bên Kharkiv

Tìm thấy 117
Chúng tôi đã tìm thấy hơn 445 điểm Y tế ở Kharkiv. Bao gồm
  • 226 Pharmacy
  • 117 Hospital
  • 40 Clinic
  • 35 Dentist
  • 27 Veterinary Doctor

Лікарня швидкої невідкладної допомоги

2.5
вул. Балакiрева, 3-А, Kharkiv, 61018, Ukraine, GPS: 50.039917,36.247616
  • Wi-Fi
+more

(рос. Харьковская городская клиническая больница скорой неотложной помощи им. проф. А.И. Мещанинова)

Bệnh viện ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở Kharkiv

Search this area
MAPS.ME
luôn mở sẵn
Tải về ứng dụng và bắt đầu khám phá chân trời của bạn
Mở ứng dụng MAPS.ME
Dùng phiên bản web