Bệnh viện gần bên Ternopil

Tìm thấy 28
Chúng tôi đã tìm thấy hơn 201 điểm Y tế ở Ternopil. Bao gồm
  • 63 Pharmacy
  • 52 Dentist
  • 41 Doctor
  • 28 Hospital
  • 17 Clinic

Bệnh viện ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở Ternopil

Search this area
MAPS.ME
luôn mở sẵn
Tải về ứng dụng và bắt đầu khám phá chân trời của bạn
Mở ứng dụng MAPS.ME
Dùng phiên bản web