Bệnh viện ULTIMATE MEDICAL CLINIC tại Trinidad and Tobago, Chaguanas, John Street, 111A

Trinidad and Tobago, Chaguanas, John Street, 111A, GPS: 10.515,-61.4043

Điện thoại: 18686651188

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện ULTIMATE MEDICAL CLINIC tại địa chỉ: Trinidad and Tobago, Chaguanas, John Street, 111A / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện ULTIMATE MEDICAL CLINIC hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, nha sĩ, bác sĩ, hiệu thuốc or bác sĩ thú y\

Địa điểm lân cận

Trinidad and Tobago, Chaguanas

Trinidad and Tobago, Chaguanas, Cunupia, village

Điện thoại: (868)-665-0183

Trinidad and Tobago, Chaguanas

Điện thoại: 669-9789

Trinidad and Tobago, Chaguanas

Điện thoại: (868)-673-0021

Trinidad and Tobago, Chaguanas

Điện thoại: (868)-665-8958

Trinidad and Tobago, Couva-Tabaquite-Talparo, Todds Road, village

Điện thoại: (868)-671-5176