Bệnh viện UMC (Urgences Médico-Chirurgicales) tại Algérie

Algérie, GPS: 34.6629,3.2655

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện UMC (Urgences Médico-Chirurgicales) tại địa chỉ: Algérie / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện UMC (Urgences Médico-Chirurgicales) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Algérie, Djelfa

Điện thoại: +213 27 876027

Algérie, Djelfa

Điện thoại: +213 27 876027

Algérie, Djelfa