Bệnh viện Wahdah Sihhiyah Haythah tại Yemen, 'Amran Governorate, Haythah Mahall al Hanak, village

Yemen, 'Amran Governorate, Haythah Mahall al Hanak, village, GPS: 16.0659,43.7609

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện Wahdah Sihhiyah Haythah tại địa chỉ: Yemen, 'Amran Governorate, Haythah Mahall al Hanak, village / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện Wahdah Sihhiyah Haythah hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Yemen, 'Amran Governorate, Habur, village

Yemen, 'Amran Governorate, Al Khishbah, village

Yemen, 'Amran Governorate, At Talahiyah, village

Yemen, 'Amran Governorate, Al Mihatwar, village

Yemen, 'Amran Governorate, Attad, village

Yemen, 'Amran Governorate, Qira, village