Bệnh viện UN Clinic tại Palestinian Territories, Area A, سيلة الحارثية, village

Palestinian Territories, Area A, سيلة الحارثية, village, GPS: 32.5105,35.2265

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện UN Clinic tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area A, سيلة الحارثية, village / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện UN Clinic hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, سيلة الحارثية, village

Palestinian Territories, Area A, Jenin

Website: http://www.moh.gov.ps

Giờ mở cửa: 24/7

Palestinian Territories, Area A, Jenin

Giờ mở cửa: 24/7

Palestinian Territories, Tayba, village

Palestinian Territories, Area A, Silat al-Harithiya, village

Palestinian Territories, Area A, Jenin

Giờ mở cửa: 24/7