Bệnh viện ( Uiryobeopin ) Jinbo Hospital tại Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Jinbo-myeon

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Jinbo-myeon, GPS: 36.5315,129.0388

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bệnh viện ( Uiryobeopin ) Jinbo Hospital tại địa chỉ: Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Jinbo-myeon / 160863 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bệnh viện ( Uiryobeopin ) Jinbo Hospital hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Jinbo-myeon

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Yeongyang

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Yeongyang

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Jeo-ri, village

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Yeongyang

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Deok-ri, village