Nhà thuốc Farmaci tại Albania, Southern Albania, Ksamil, village

Albania, Southern Albania, Ksamil, village, GPS: 39.7687,20.0029

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: hiệu thuốc Farmaci tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Ksamil, village / 218012 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến hiệu thuốc Farmaci hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, bác sĩ thú y, bệnh viện or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Corfu, Kon. Zabitsianou, 7

Điện thoại: +302661 045306

Giờ mở cửa: May 01-Sep 15: Mo-Tu 08:30-14:00, 18:00-21:00; We 08:30-14:00; Th-Fr 08:30-14:00, 18:00-21:00; Sep 16-Apr 30: Mo-Tu 08:30-14:00, 17:30-20:30; We 08:30-14:00; Th-Fr 08:30-14:00, 17:30-20:30;

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Corfu, Ioannou Theotoke, 86

Điện thoại: +302661 046686

Giờ mở cửa: May 01-Sep 15: Mo-Tu 08:30-14:00, 18:00-21:00; We 08:30-14:00; Th-Fr 08:30-14:00, 18:00-21:00; Sep 16-Apr 30: Mo-Tu 08:30-14:00, 17:30-20:30; We 08:30-14:00; Th-Fr 08:30-14:00, 17:30-20:30;

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Mantouki, village

Điện thoại: +302661 034603

Giờ mở cửa: May 01-Sep 15: Mo-Tu 08:30-14:00, 18:00-21:00; We 08:30-14:00; Th-Fr 08:30-14:00, 18:00-21:00; Sep 16-Apr 30: Mo-Tu 08:30-14:00, 17:30-20:30; We 08:30-14:00; Th-Fr 08:30-14:00, 17:30-20:30;

Albania, Southern Albania, Ksamil, village

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-13:00, 17:00-22:00

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Corfu, Dionusiou Solomou, 2

Điện thoại: +302661 039281

Giờ mở cửa: May 01-Sep 15: Mo-Tu 08:30-14:00, 18:00-21:00; We 08:30-14:00; Th-Fr 08:30-14:00, 18:00-21:00; Sep 16-Apr 30: Mo-Tu 08:30-14:00, 17:30-20:30; We 08:30-14:00; Th-Fr 08:30-14:00, 17:30-20:30;

Albania, Southern Albania, Sarandë