Nhà thuốc plazhi tại Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8629,19.4282

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: hiệu thuốc plazhi tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Velipojë, village / 218012 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến hiệu thuốc plazhi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, bác sĩ thú y, bệnh viện or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Montenegro, Sas, village

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited