Bác sĩ thú y

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Nam Phi, KwaZulu-Natal, Salt Rock

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:30

Nam Phi, El Cabo Occidental, Parow

Điện thoại: +2721 91 911 91

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 8:30-11:00, Mo-Fr 15:00-18:30, Sa 8:30-12:00

Nam Phi, El Cabo Occidental, Parow

Giờ mở cửa: Mo-Fr 8:00-12:00

Nam Phi, Gauteng, Bapsfontein, village

Nam Phi, El Cabo Oriental, Đông London

Nam Phi, El Cabo Occidental, Danabaai, village, Flora Road, 223

Nam Phi, El Cabo Occidental, Stellenbosch

Nam Phi, El Cabo Oriental, Đông London

Nam Phi, El Cabo Oriental, Graaff-Reinet, Stockenstroom Street, 62

Nam Phi, El Cabo Oriental, Đông London

Nam Phi, El Cabo Occidental, Hout Bay

Điện thoại: 021 790 2640

Nam Phi, El Cabo Septentrional, Upington

Nam Phi, Gauteng, Pretoria

Điện thoại: 0125298036

Website: http://www.up.ac.za/

Giờ mở cửa: 24/7

Nam Phi, El Cabo Occidental, Cape Town

Nam Phi, El Cabo Occidental, Milnerton

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-12:00,15:30-18:30; Sa 09:00-12:00

Nam Phi, Gauteng, Ekurhuleni

Nam Phi, Gauteng, Pretoria

Ngay khi một thú cưng xuất hiện trong cuộc đời của bạn, vấn đề tìm kiếm một bác sĩ thú y giỏi sẽ ngay lập tức trở nên quan trọng. Người bạn nhỏ của bạn chắc chắn sẽ cần được chẩn đoán, phòng bệnh, trải qua các thủ thuật y tế, cũng như được tiêm vắc xin và nhận lời khuyên về việc chăm sóc đúng cách.\