Bác sĩ thú y Angel's Veterinary Clinic for Small & Exotic Animals tại Israel, הפלמ"ח, 40 Alef

Israel, הפלמ"ח, 40 Alef, GPS: 31.767,35.2085

Điện thoại: 0778866990

Wi-Fi: wlan

Giờ mở cửa: Su-Mo, We-Th 10:00-18:00; Tu 10:00-15:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bác sĩ thú y Angel's Veterinary Clinic for Small & Exotic Animals tại địa chỉ: Israel, הפלמ"ח, 40 Alef / 25719 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bác sĩ thú y Angel's Veterinary Clinic for Small & Exotic Animals hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: phòng khám, bác sĩ, bệnh viện, nha sĩ or hiệu thuốc\

Địa điểm lân cận

Israel, Center District, Karmei Yosef, village

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Palestinian Territories, Area A, Albireh

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Điện thoại: 022219108

Giờ mở cửa: Sa-Th 09:00-20:00

Palestinian Territories, Area A, Ein Alsultan Refugee Camp, village