Bác sĩ thú y Palestinian Territories

14 đối tượng
bộ lọc

Palestinian Territories, Rafah

Palestinian Territories, Khan Yunis

Palestinian Territories, Gaza

Điện thoại: 059283325

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Palestinian Territories, Beit Furik

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Điện thoại: 0597971040

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Điện thoại: +970598170197

Palestinian Territories, Rafah

Palestinian Territories, Area A, Albireh

Palestinian Territories, Area A, Jenin

Điện thoại: 042501674

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-18:00

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Điện thoại: 022219108

Giờ mở cửa: Sa-Th 09:00-20:00

Palestinian Territories, Gaza

Điện thoại: 0599283325

Palestinian Territories, Khan Yunis

Palestinian Territories, Area A, Ein Alsultan Refugee Camp, village

Ngay khi một thú cưng xuất hiện trong cuộc đời của bạn, vấn đề tìm kiếm một bác sĩ thú y giỏi sẽ ngay lập tức trở nên quan trọng. Người bạn nhỏ của bạn chắc chắn sẽ cần được chẩn đoán, phòng bệnh, trải qua các thủ thuật y tế, cũng như được tiêm vắc xin và nhận lời khuyên về việc chăm sóc đúng cách.\