Chung cư 0-Bedroom Apartment in Gyenesdias tại Hungary, Transdanubia, Gyenesdiás, village

Hungary, Transdanubia, Gyenesdiás, village, GPS: 46.7736,17.2788

Điểm: 7.9

Mô tả:

Located 1.7 km from Beach Gyenesdiás and an 18-minute walk from Gyenesdias Adventure Park, 0-Bedroom Apartment in Gyenesdias features accommodation situated in Gyenesdiás. Guests staying at this apartment have access to a fully equipped kitchen.

Ảnh 0-Bedroom Apartment in Gyenesdias

Tính năng:

  • Smoke-free hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ 0-Bedroom Apartment in Gyenesdias tại địa chỉ: Hungary, Transdanubia, Gyenesdiás, village / 703486 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ 0-Bedroom Apartment in Gyenesdias hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Hungary, Transdanubia, Gyenesdiás, village

Website: https://www.booking.com/

Hungary, Transdanubia, Gyenesdiás, village

Website: https://www.booking.com/

Hungary, Transdanubia, Gyenesdiás, village

Website: https://www.booking.com/

Hungary, Transdanubia, Gyenesdiás, village

Website: https://www.booking.com/