Chung cư 0-Bedroom Apartment in Kaliakria tại Bulgaria, Topola, village

Bulgaria, Topola, village, GPS: 43.4171,28.2775

Mô tả:

0-Bedroom Apartment in Kaliakria is situated in Topola. Guests have access to free WiFi.

Ảnh 0-Bedroom Apartment in Kaliakria

Tính năng:

  • Outdoor pool
  • Air conditioning
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Pool

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ 0-Bedroom Apartment in Kaliakria tại địa chỉ: Bulgaria, Topola, village / 703486 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ 0-Bedroom Apartment in Kaliakria hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận