Chung cư 1 Badroom apartment in Yerevan Center tại Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan, GPS: 40.178,44.5264

Điểm: 8.1

Mô tả:

1 Badroom apartment in Yerevan Center offers accommodation in Yerevan, 1.2 km from Republic Square. With mountain views, this accommodation features a balcony.

Ảnh 1 Badroom apartment in Yerevan Center

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ 1 Badroom apartment in Yerevan Center tại địa chỉ: Armenia, Yerevan / 703487 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ 1 Badroom apartment in Yerevan Center hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Armenia, Yerevan, Sayat` Novayi poghota, 37

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan, Sayat` Novayi poghota, 40

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan, Sayat` Novayi poghota, 40

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan, Sayat` Novayi poghota, 40

Website: https://www.booking.com/