Chung cư 1 Bedroom Apartment on Abovyan steet tại Armenia, Yerevan, Abovyan p`oghots`, 22

Armenia, Yerevan, Abovyan p`oghots`, 22, GPS: 40.183,44.5185

Mô tả:

Offering free WiFi and city views, 1 Bedroom Apartment on Abovyan steet provides accommodation set in Yerevan, just 800 m from Armenian Opera and Ballet Theatre. Guests staying at this apartment have access to a fully equipped kitchen.

Ảnh 1 Bedroom Apartment on Abovyan steet

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ 1 Bedroom Apartment on Abovyan steet tại địa chỉ: Armenia, Yerevan, Abovyan p`oghots`, 22 / 703487 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ 1 Bedroom Apartment on Abovyan steet hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Armenia, Yerevan, Abovyan p`oghots`, 22

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan, Abovyan p`oghots`, 22

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan, Abovyan p`oghots`, 22

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan, Abovyan p`oghots`, 22

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan, Abovyan p`oghots`, 22

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan, Abovyan p`oghots`, 22

Website: https://www.booking.com/