Chung cư 1 room in Mashtots str. 3 tại Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots`i poghota, 3

Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots`i poghota, 3, GPS: 40.1778,44.5035

Mô tả:

1 room in Mashtots str. 3 is set in Yerevan. The property is 1.1 km from Republic Square and 1.4 km from Armenian Opera and Ballet Theatre. The apartment features 1 bedroom, a kitchen with a fridge, and 1 bathroom.

Ảnh 1 room in Mashtots str. 3

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Transfer from/to the airport
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Air conditioning
  • Transfer from/to the airport (additional fee)
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ 1 room in Mashtots str. 3 tại địa chỉ: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots`i poghota, 3 / 703487 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ 1 room in Mashtots str. 3 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots`i poghota, 3

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots`i poghota, 1

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots`i poghota, 3

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan, Grigor Lowsavorch`i p`oghots`, 12

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan, Grigor Lowsavorch`i p`oghots`, 12

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan, Grigor Lowsavorch`i p`oghots`, 12

Website: https://www.booking.com/