Chung cư 2 Rue du Quai tại Thụy Sĩ, Valdia, Villeneuve, village

Thụy Sĩ, Valdia, Villeneuve, village, GPS: 46.3982,6.9249

Mô tả:

2 Rue du Quai is situated in Villeneuve. The accommodation is 26 km from Lausanne.

Ảnh 2 Rue du Quai

Tính năng:

  • Smoke-free hotel
  • Secure parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ 2 Rue du Quai tại địa chỉ: Thụy Sĩ, Valdia, Villeneuve, village / 703483 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ 2 Rue du Quai hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Thụy Sĩ, Valdia, Territet, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Valdia, Territet, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Valdia, Territet, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Valdia, Territet, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Valdia, Villeneuve, village

Website: https://www.booking.com/

Thụy Sĩ, Valdia, Montreux

Website: https://www.booking.com/