Chung cư 3 bedrooms appartement tại Maroc, Marrakech-Safi, Marrakech

Maroc, Marrakech-Safi, Marrakech, GPS: 31.6341,-8.0111

Mô tả:

Situated conveniently in Gueliz of Marrakech, 3 bedrooms appartement features a garden. The property is 90 m from Carré Eden Shopping Center.

Ảnh 3 bedrooms appartement

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ 3 bedrooms appartement tại địa chỉ: Maroc, Marrakech-Safi, Marrakech / 703485 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ 3 bedrooms appartement hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Maroc, Marrakech-Safi, Marrakech

Website: https://www.booking.com/

Maroc, Marrakech-Safi, Marrakech

Website: https://www.booking.com/

Maroc, Marrakech-Safi, Marrakech

Website: https://www.booking.com/

Maroc, Marrakech-Safi, Marrakech

Website: https://www.booking.com/

Maroc, Marrakech-Safi, Marrakech

Website: https://www.booking.com/

Maroc, Marrakech-Safi, Marrakech

Website: https://www.booking.com/