Chung cư A Charming, Modern and Cozy Apartment tại Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, GPS: 41.9844,21.456

Điểm: 9.2

Mô tả:

Located in Skopje, 2.4 km from Stone Bridge and 2.4 km from Macedonia Square, A Charming, Modern and Cozy Apartment offers accommodation with free WiFi, air conditioning and barbecue facilities.

Ảnh A Charming, Modern and Cozy Apartment

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ A Charming, Modern and Cozy Apartment tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje / 703487 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ A Charming, Modern and Cozy Apartment hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Pandil Shishkov, 1

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Metodija Shatorov - Sharlo, 37

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/