Chung cư Andrej Apartment tại Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Pandil Shishkov, 1

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Pandil Shishkov, 1, GPS: 41.985,21.4535

Mô tả:

Andrej Apartment is an accommodation located in Skopje, 2.2 km from Stone Bridge and 2.2 km from Macedonia Square. The Kale Fortress is within 2.3 km of the apartment.

Ảnh Andrej Apartment

Tính năng:

  • Family rooms

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ Andrej Apartment tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Pandil Shishkov, 1 / 703486 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ Andrej Apartment hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/