Chung cư Apartment Diva tại Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština, GPS: 42.6554,21.1571

Mô tả:

Located in the centre of Priština, about 1 km from the Main Square, Apartment Diva blends vintage furniture with modern amenities. It offers panoramic views of the city and provides free WiFi access.

Ảnh Apartment Diva

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ Apartment Diva tại địa chỉ: Kosovo, District of Prishtina (01), Priština / 703485 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ Apartment Diva hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: https://www.booking.com/