Chung cư Apartment Huseynzoda 36 tại Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe, GPS: 38.5706,68.7952

Ảnh Apartment Huseynzoda 36

Tính năng:

  • Transfer from/to the airport
  • Smoke-free hotel
  • Transfer from/to the airport (additional fee)
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ Apartment Huseynzoda 36 tại địa chỉ: Tajikistan, Dushanbe / 703487 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ Apartment Huseynzoda 36 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Dushanbe

Website: https://www.booking.com/

Tajikistan, Dushanbe