Chung cư "Enjoy a stunning view" in the city, near the sea tại Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Kalamata

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Kalamata, GPS: 37.0297,22.1358

Điểm: 9.7

Mô tả:

Located in Faraí, Enjoy a stunning view in the city, near the beach provides accommodation with a private pool, private parking and free WiFi. The air-conditioned accommodation is 2.8 km from Kalamata.

Ảnh "Enjoy a stunning view" in the city, near the sea

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Family rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Air conditioning
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location
  • Garage parking/Parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ "Enjoy a stunning view" in the city, near the sea tại địa chỉ: Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Kalamata / 703487 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ "Enjoy a stunning view" in the city, near the sea hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Kalamata

Website: https://www.booking.com/

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Kalamata

Website: https://www.booking.com/

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Kalamata

Website: https://www.booking.com/

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Kalamata

Website: https://www.booking.com/

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Kalamata

Website: https://www.booking.com/

Hy Lạp, Peloponnese, West Greece and Ionian Sea, Kalamata

Website: https://www.booking.com/